privatliv

Persondata­politik

Information om behandling af personoplysninger

Her kan du læse, hvordan Mette Haas-Jensen (Mette Haas-Jensen, “mette.yoga”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler personoplysninger om dig. Denne politik gælder for personoplysninger, som du afgiver til os.

 1. Databehandler og dataansvarlig

Mette Haas-Jensen har indgået en databehandleraftale mellem YOGO.dk Aps, som databehandler på vegne af hjemmesiden mette.yoga ejet af Mette Haas-Jensen. Mette Haas-Jensen er dataansvarlig.

 1. Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilket formål.

Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber.

 • Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab.

 

Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om din e-mailadresse og dit fornavn.

 • Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.

 

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bliver du bedt om at oplyse e-mailadresse og fornavn. Derudover indsamler vi oplysninger om dit brug af nyhedsbrevets fordele fx tilbud, konkurrencer du deltager i m.m. Vi sammenholder disse oplysninger med andre oplysninger vi har om dig, herunder oplysninger om, hvad du har købt.

 • Formålet er at kunne levere dig de ydelser og tilbyde dig de fordele, der er forbundet med tilmelding til nyhedsbrevet, samt for at varetage vores interesse i at kunne sende nyhedsbreve og foretage målrettet markedsføring.

 ​

 1. Modtager af personoplysninger    

Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt køb videregives eller sælges ikke til tredje part ud over nævnte databehandler, se punkt 1.

 

 1. Dine rettigheder

​Retten til indsigt

 • Du har til enhver tid ret til at bede os om oplysninger om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
 • Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til hej@mette.yoga. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

 Rettelser til dine oplysninger

 • Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at skrive til os, så oplysningerne kan blive rettet.

Retten til sletning

 • I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser (f.eks. til regnskab og bogføring), eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

 • Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte. 

Retten til at få udleveret dine oplysninger til overførsel til anden databehandler.

 • Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Retten til indsigelse    

 • Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

 

Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser, se under punkt 2.

 

Retten til at tilbagekalde samtykke

 • Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger i forbindelse med markedsføring sendt pr. e-mail eller sms. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på hej@mette.yoga.

​Retten til at klage  

 • Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Din klage kan blandt andet indgives på e-mail til dt@datatilsynet.dkeller telefon +45 33 19 32 00.

 1. Sletning af persondata
 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig. Fx hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, de er blevet indsamlet, behandlet og opbevaret til.

 

 • Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

 

 • Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på hjemmesiden, se punkt 2, slettes som udgangspunkt efter 3 år. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

 

 1. Sikkerhed     
 • Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, forsvinder, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
 • Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

 1. Cookies

Vores hjemmeside bruger kun nødvendige, tekniske cookies.

 

 1. Kontakt oplysninger

Mette Haas-Jensen er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden www.mette.yoga

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne politik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 4, kan du kontakte: Mette Haas-Jensen, Pakhusgården 14A, Odense, +45 20 20 21 74, e-mail: hej@mette.yoga

 1. Ændringer i persondatapolitikken

Hvis vi laver ændringer til denne politik, vil vi informere om dette på vores hjemmeside.